مسابقه فناوری نانو – ویژه دانش آموزان فرزانگان و تیزهوشان ۱۴۰۲

رایگان
مسابقه فناوری نانو - ویژه دانش آموزان فرزانگان و تیزهوشان 1402
زمان: ۰۰:۲۰:۰۰
۲۰ سوال
۵۰ شرکت کننده
رایگان