مسابقه به مناسبت هفته پژوهش دانش آموزان متوسطه اول و دوم آشنایی با فناوری نانو و کاربردهای آن

رایگان
مسابقه به مناسبت هفته پژوهش دانش آموزان متوسطه اول و دوم  آشنایی با فناوری نانو و کاربردهای آن
زمان: ۰۰:۱۲:۳۰
۱۰ سوال
۱۳ شرکت کننده
رایگان