صفحه اصلی / زیست شناسی (صفحه 2)

زیست شناسی

ریاضیات بیماری‌های همه‌گیر

هر ساله انجمن ریاضی امریکا یک سخنرانی عمومی با عنوان سخنرانی آلبرت اینشتین برگزار می‌کند که ریاضی‌دانان برجسته آن را ارائه می‌کنند. سخنرانی سال ۲۰۲۱ را پروفسور آبا گومل از دانشگاه ایالتی آریزونا ایراد می‌کند. عنوان سخنرانی این است: «ریاضیات بیماری‌های همه‌گیر». ریاضیات در طول تاریخ به عنوان ابزاری حیاتی ...

ادامه مطلب

سلولهای بنیادی

سلول های بنیادی در اصل سلول های دارای توان ذاتی هستند و می توانند به انواع سلول های دیگر تبدیل شوند. درجه بندی سلول های بنیادی: سلول های همه توان (totipotent) ، سلول های پرتوان (pluripotent) ، سلول های چند توان (multi potent) و سلول های پیش ساز (progenitor) . ...

ادامه مطلب

پتانسیل عمل

در پتانسیل عمل با تحریک یک نقطه از نورون تغییر در ولتاژ درون سلول نسبت به بیرون رخ می دهد بطوریکه ولتاژ درون سلول از حدود ۶۵- به ۳۰+ ارتقا پیدا می کند. دلیل این امر از کار افتادن پمپ سدیم -پتاسیم و باز شدن کانال دریچه دار وابسته به ...

ادامه مطلب

چند انیمیشن جهت استفاده دانش آموزان عزیز: انعقاد خون _ گسترش تومور بد خیم دربدن_ تشکیل نوکلئوزوم

نحوه انعقاد خون به دو شکل پلاکتی و فعال شدن سیستم انعقاد گشترش تومور بد خیم در بدن به وسیله عروق خونی چگونگی شکل گیری نوکلئوزوم در ژنوم به وسیله پروتئین های هیستون

ادامه مطلب