صفحه اصلی / فیزیک (صفحه 21)

فیزیک

آزمایش کشش سطحی آب (پایه دهم)

هدف: مشاهده و بررسی کشش سطحی آب و عوامل موثر بر آن شناور کردن گیره کاغذ به کمک انگشتان دست کار ساده ای نیست، زیرا زمانی که میخواهید این کار را انجام دهید ابتدا انگشتان شما وارد آب شده و مولکولهای سطح آب را که مانند پرده کنارهم قرارگرفتند از ...

ادامه مطلب