صفحه اصلی / فناوری نانو (صفحه 17)

فناوری نانو

جام لایکرگوس

جام لیکرگوس در رم متعلق به قرن چهارم میلادی است درنور به داخل جام به رنگ قرمز صورتی و در نور روز به رنگ سبز دیده می شود . مطالعه این جام و ریز ساختارمواد استفاده شده در ترکیب آن نشان می دهد که دلیل این تغییر رنگ وجود نانوذرات ...

ادامه مطلب