صفحه اصلی / خانم دکتر زاده گان (صفحه 5)

خانم دکتر زاده گان

باقت استخوان اسفنجی

تصویر بالا از بافت استخوان‌های اسفنجی یک پرنده، توسط دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی رنگی (SEM) گرفته شده ‌است. این بافت که همان مغز استخوان حاوی رگ‌های خونی تقویت کننده‌ی استخوان اسفنجی است درفضای بین ترابکول‌ها یافت می‌شود. استخوان اسفنجی به نحوی طراحی شده که ضربه‌ها و فشارهایی که از جهات ...

ادامه مطلب